H11

Aquest es un dels que es desenvolupen més amb més aigua que la que rep habitualment en el lloc on viu, fins a assolir 2-3 fulles caulinars.


   


   

Receptacle i aqueni. Cada quadre és 2 mm.