Cuereta torrentera    (motacilla cinerea)                                (Torna a la llista)