Gafarró      (serinus serinus)

Gafarró fent pràctiques de cant.
Cinc fotografies consecutives, retallades i ajuntades en una. A la quarta l'ocell va baixar uns centímetres.Aquest es banya al riu, en ple desembre: