Garsa   (pica pica)


Disputa entre congèneres, a causa del menjar segurament.