Exemple de gestiĆ³ forestal

Treballs de neteja (?) fets el 2005, consistents en tallar branques de pi, i abandonades al mateix lloc.
El 2016 tenien aquest aspecte:

i el 2022 encara es podien veure aquestres restes: