Rosa pouzinii Tratt.



Un tros de la vora d'una fulla: