Quercus coccifera L. subsp. coccifera

Potser no seria massa tard per a posar-la a terra procurant no trencar l'arrel envermellida, i tenir aix aviat una planta nova